മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഴയ റെയില്‍വേ ഗയ്റ്റിനു സമീപം ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ച സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഴയ റെയില്‍വേ ഗയ്റ്റിനു സമീപം തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ച സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ധർമ്മടം മീത്തലെ പീടിക പരീക്കടവ്  റോഡ് “സുഹറാസ് ” വീട്ടിൽ സീനത്ത് ( 45 ) ആണ്  മരിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: