ദേശീയപാതയിൽ കുഴിയെടുക്കാൻ വന്നവരെ തടഞ്ഞു

കണ്ണൂർ താണ ജംക്ഷനും ടി.കെ. സ്റ്റോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കുഴിയെടുക്കുന്നത് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു. കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.യാണ് റോഡ് കുഴിച്ചത്. ഇന്നലെ പതിനൊന്നു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. താണയിൽനിന്ന്‌ കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്ന റോഡിന്റെ ഭാഗത്താണ് താഴ്ചയുള്ള കുഴികൾ നിർമിച്ചത്. ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിന്റെ

അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പണി നടത്തിയതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 2017-ൽ താണ മുതൽ കളക്ടറേറ്റുവരെ കേബിൾ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അനുമതി. പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചുമാസം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അനുമതി റദ്ദായി എന്നാണ് ദേശീയ പാതാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്.

തുക അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവൃത്തി നടത്താൻ അഞ്ചുകൊല്ലത്തെ സമയമുണ്ടെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. എൻജിനീയറും പറയുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: