ഇരിട്ടി പഴഞ്ചേരി മുക്കിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി അപകടം

8 / 100 SEO Score

ഇരിട്ടി: കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കട ബാഗി കമായി തകർന്നു. ഇരിട്ടി പയഞ്ചേരി മുക്കിലെ കബീർ ബേക്കറി ആണ് തകർന്നത്

ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം

എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത് ഡ്രൈവർക്കും കാറിൽ ഉണ്ടായ വർക്കും നിസ്സാരമായ പരിക്കുണ്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: