ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ച് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര

കണ്ണൂര്‍: ജില്ലയില്‍ അഫിലിയേഷനുള്ള വിവിധ യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകള്‍ വഴി സ്വരൂപിക്കുന്ന സഹായങ്ങള്‍ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നു.

നല്‍കാനുദ്ദേശിക്കുന്നവ ഭംഗിയായി പൊതിഞ്ഞ് ലേബല്‍ ചെയ്ത് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ കണ്ണൂര്‍ തളാപ്പിലുള്ള ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയതായും

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍

മുഴുവന്‍ യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകളും രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.ഈ മാസം

23,24,27 തീയ്യതികളില്‍ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ കണ്ണൂര്‍ തളാപ്പിലുള്ള ഓഫീസില്‍ സാധനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക്

0497 2700881 എന്ന നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: