ചെങ്കല്ലുമായി വന്ന ടിപ്പർലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു

ചൊവ്വ: ചെങ്കല്ലുമായി വന്ന ടിപ്പർലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യൂതത്തൂണിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു. ദേശീയപാതയിൽ മേലെ ചൊവ്വ ഇറക്കത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ആർക്കും പരിക്കില്ല. വൈദ്യുതത്തൂൺ മുറിഞ്ഞു. താഴ്ന്നുനിന്ന വൈദ്യുതിലൈനിൽ അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു ലോറി തട്ടി. വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായി. മറിഞ്ഞ ടിപ്പർലോറിയിൽ നിന്ന് ചെങ്കല്ല് മറ്റൊരുലോറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോറി നീക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: