യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ കെ.എസ്.യു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ കെ.എസ്.യു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. എസ്.എഫ്.ഐ സംഘര്‍ഷത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കോളേജ് യൂണിറ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. കോളേജിലേക്ക് കെ.എസ്.യു നടത്തിയ മാര്‍ച്ച്‌ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഐഡന്റികാര്‍ഡ് ധരിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മാത്രമാണ് കോളേജിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. എസ്.എഫ്.ഐ സംഘര്‍ഷം നടന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്.വീണ്ടുമൊരു സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന്‍ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് കോളേജ്. കെ എസ് യു വിട്ട പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെ മാത്രമാണ് പോലീസ് കോളേജിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്. ആറുപേര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനോട് പതാക അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: