കരയിടിച്ചിൽഭീഷണി; കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പുഴയുടെ കരയിടിഞ്ഞ് ഭീഷണിയിലായ കുടുംബത്തെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരുമെത്തി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാംവാർഡായ കണ്ടക്കൈയിൽ ഏരിഞ്ഞിക്കടവിലെ കീപ്പാത്തു പുതിയപുരയിൽ ഷെരീഫയുടെ വീടിനുസമീപത്തെ കരഭാഗമാണ് പുഴയിലേക്ക് പതിച്ചത്. മയ്യിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരായ ഒറപ്പടിയിലെ സി.വിജേഷ്, കെ. സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരാണ് രാത്രി വൈകി കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്.കഴിഞ്ഞവർഷവും ഈ ഭാഗത്ത് കരയിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചെങ്കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണമായും തകർന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: