മിസ്സോറാം ഗവർണ്ണർ ശ്രീ.കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജൂലായ് 25 ന് കണ്ണൂരിൽ

2018 ജൂലൈ 25 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് കണ്ണൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് ഹാളിൽ സേവാഭാരതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വച്ഛ് കണ്ണൂർ അഭിയാൻ

ഉത്‌ഘാടനവും പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാജ്ജന യജ്ഞവും സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരണവും നടക്കും പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ മിസോറം ഗവർണർ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉത്‌ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ മിർ മുഹമ്മദലി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ സേവാഭാരതിയുടെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന കാര്യകർത്താക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു
സേവാഭാരതിയുടെ സ്വച്ഛ കണ്ണൂർ അഭിയാൻ ഉൽഘാടനവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ബാഡ്ജ് വിതരണവും, കാലത്ത് 10.30 മണിക്ക് നടത്തും
പാർട്ടിയുടെ
മുഴുവൻ കാര്യകർത്താക്കളും പ്രവർത്തകരും തദവസരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി
കെ.കെ.വിനോദ്കുമാർ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: