റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടിപ്പാത അടച്ചിട്ടു

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചിത്രപ്പണിചെയ്ത അടിപ്പാതയിൽ നിറയെ മഴവെള്ളം. യാത്രക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ വഴി അടച്ചു.ടിപ്പാതയിലെ സിമന്റ് ബ്ലോക്കിനിടയിലൂടെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. മോട്ടോർ വെച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ.ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ പറയുന്നത്.അടിപ്പാത തുറന്നുകൊടുത്ത ഒക്ടോബർ മുതൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു. കനത്ത മഴപെയ്തപ്പോൾ നടന്നുപോകാൻ പറ്റാത്തവിധം അടിപ്പാതയിൽ വെള്ളക്കെട്ടായി മാറി. യാത്രക്കാർ മഴകഴിയും വരെ പാത ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ഈവർഷം ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വെള്ളം വീണ്ടും കിനിയാൻ തുടങ്ങി.സിമന്റ് പേസ്റ്റിട്ട് വിടവ് അടച്ചിട്ടും ചിലഭാഗങ്ങളിൽ ചോർച്ചതുടർന്നു.5 മീറ്റർ നീളവും നാലര മീറ്റർ വീതിയുമുള്ളതാണ് അടിപ്പാത. ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽനിന്ന് രണ്ടും മൂന്നും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണിത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: