കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു

തെരുർഎടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ വയസ് 86 നിര്യാതനായിമകൾ മണി, ജയരാജൻ, വിനോദ് ,സന്തോഷ് സതീശൻ, രതീശൻ, സൗമ്യ, മഹേഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ്.സംസ്കാരം 22.6-2019 ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പയ്യമ്പലത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: