സംഗീതത്തോടൊപ്പം സാന്ത്വനവും; കോവിഡ് വാർഡ് സജ്ജമായി ഇന്ന് തുറന്നുകൊടുക്കും

കണ്ണൂർ: ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിച്ച കോവിഡ് വാർഡ് ശനിയാഴ്ച തുറന്നുകൊടുക്കും. രാവിലെ 11.30-ന് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം.എൽ.എ. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള വാർഡിൽ നാല് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യത്തോടെയുള്ള 12 െഎ.സി.യു. കിടക്കകളും 30 ഓക്സിജൻ കിടക്കകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രോഗികളുടെ മാനസികസംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. ഹൃദയാരാം കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനത്തോടെയാണിത്. സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും വാർഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: