കേരളത്തിൽ 42 പേർക്ക് കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 12 പേർക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 42 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു

162 പേരെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

28 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: