കേരളത്തിൽ 11 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 7 പേർക്ക്

കേരളത്തിൽ 11 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ 7 പേർക്കും കോഴിക്കോട് 2 പേർക്കും മലപ്പുറത്തും കോട്ടയത്തും ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കോവിഡ്. 5 പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്. 3 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും 3 പേർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമാണ്. കോഴിക്കോട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഹൗസ്‌ സർജന്മാരിൽ ഒരാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ്. കോഴിക്കോട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: