കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മയുടെ ഒൻപതാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി “നമുക്കൊന്നായ് പാടാം” മാർച്ച് 22 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക്

“കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മ ”
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ആർട്സ്
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒൻപതാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി “നമുക്കൊന്നായ് പാടാം” 22-മാർച്ച്-2019 ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മയുടെ ഓഫീസിൽ (കമ്പിൽ കുമ്മായക്കടവ് റോഡിന് എതിർവശം) വെച്ച് നടക്കുന്നു.

ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടികളിലായി 300 ൽ പരം ഗായികാ ഗായകന്മാരും, ആയിരത്തിലധികം ആസ്വാദകരും ഒത്തുചേർന്ന് വൻ വിജയമാക്കിയ പരിപാടിയുടെ ഒൻപതാമത് പ്രതിമാസ പരിപാടിയിലേക്ക് കലാകാരന്മാരേയും, ആസ്വാദകരേയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
(പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കരോക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.)
രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം: 5 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ മാത്രം.
അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്:
9895477602, 9995045903

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: