കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ബർണ്ണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ എസ് എൻ പാർക്, സേവോയ്, കവിത, മഠത്തിൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും, മഞ്ഞപ്പാലം, എം ടി എം സ്‌കൂൾ, കുഴിക്കുന്ന്, സെൻട്രൽ എക്സൈസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ  ഉറുമ്പച്ചം കോട്ടം, താഴെ തെരു മണ്ഡപം, ഏഴര, നാറാണത്ത് പള്ളി, നാറാണത്ത്  പാലം, സലഫി പള്ളി, മുനമ്പ്, ബത്തമുക്ക്, പാറാപള്ളി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ രാജിബ്രിക്കേറ്റ്, കടാംകുന്ന്, കോളിമുക്ക്, കുപ്പോൾ മിൽ, പൊന്നപാറ, ചിറ്റടി, മാടക്കംപൊയിൽ, വണ്ണാറപൊയിൽ, പ്രത്യാശ ഹോസ്പിറ്റൽ, പെരിങ്ങോം സ്റ്റോൺക്രഷർ എച്ച് ടി, മാണിയാടൻ സ്റ്റോപ്പ്, ഓടമുട്ട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ 8.30  മുതൽ  വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ സുവിശേഷപുരം, പൊന്നച്ചേരി എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ എരഞ്ഞോളി പാലം, ബ്രൈറ്റ്, കെടിപി മുക്ക്, എൽഐസി, എടവന, മോറക്കുന്നു, മോറൽക്കാവ്, അയ്യലത്, ചിറക്കര, കുഴിപ്പങ്ങാട് ടെമ്പിൾ, കളരി, പുഴക്കര, ഷംസുദ്ധീൻ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം  ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പട്ടാരി, കൊന്നേരിപ്പാലം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഇരുവൻകൈ, അൽ-വഫ, മുണ്ടേരി ചിറ, മുണ്ടേരി മെട്ട, മുണ്ടേരികടവ്, മുണ്ടേരി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഫെബ്രുവരി 23 ബുധൻ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: