അനധികൃത മണൽകടത്ത്1400 അടി പുഴ മണൽ പിടികൂടി

കണ്ണപുരം :പുഴ കടവിൽ നിന്നും അനധികൃത മണൽകടത്ത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1400 അടിയോളം മണൽ ശേഖരം പിടികൂടി. കണ്ണപുരം ഇൻസ്പെക്ടർ എ.അനിൽകുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് കോലത്തുവയൽ ഐക്കാംപറമ്പിൽ കടവിൽ കൂട്ടിയിട്ട പുഴ മണൽ ശേഖരമാണ് എസ് ഐ.വി.ആർ.വിനീഷും സംഘവും പിടികൂടിയത്.പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മണലൂറ്റ് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പോലീസിന് വിവരം കൈമാറിയിരുന്നു. പിടികൂടിയ മണൽ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിർമ്മിതികേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: