കെ.എസ്.യു മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാളാടിലെ പ്രിയദർശിനിക്ലബ്ബിലെ കുട്ടികൾക്ക് ജഴ്‌സി വിതരണം ചെയ്തു

കൊടോളിപ്രം : കായികമേഖലയിൽ വളർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കെ.എസ്.യു മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളിൽ കായികോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാളാടിലെ പ്രിയദർശിനി ജൂനിയർ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ജഴ്‌സി വിതരണം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ്സ് പട്ടാന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌ പി.വി.ഹരിദാസ് മാസ്റ്റർ ടീം ഗോൾ കീപ്പർ യാദവിന് ജഴ്‌സി നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എസ്.യു മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഹരികൃഷ്‌ണൻ പാളാട്, കോൺഗ്രസ്സ് പട്ടാന്നൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി.കെ.സുരേഷ് ബാബു, പ്രിയദർശിനി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ യദുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: