കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തില്ലങ്കേരി ഡിവിഷൻ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; എല്‍.ഡി.എഫിന് വിജയം

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തില്ലങ്കേരി ഡിവിഷൻ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ.ബിനോയ് കുര്യൻ 7178 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ
വിജയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: