കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (23/1/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊളച്ചേരിപ്പറമ്പ്, കൊളച്ചേരിപ്പറമ്പ് നാലുസെന്റ് കോളനി, കൊളച്ചേരിപ്പറമ്പ് കനാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 23) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മലാല്‍, വെള്ളപ്പൊയില്‍, എഞ്ചിനീയര്‍ കോളേജ്, റെയില്‍വെ പരിസരം,  ടി സി മുക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 23) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മാടായിപ്പാറ, പാളയംനഗര്‍, മാടായിക്കാവ്, ഗവ.ഐ ടി ഐ പരിസരം, എം പി വുഡ് ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 23) രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പരിയാരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നരിക്കോട്, അരയോളം, കൈവേലി, അടിപ്പാലം, പാറമ്മല്‍, കൊട്ടില ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 23) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: