കനറാ ബാങ്കിൻ്റെ 116ാം സ്ഥാപകദിനം ആഘോഷിച്ചു

കനറാ ബാങ്കിൻ്റെ 116ാം സ്ഥാപകദിനം പയ്യന്നൂർ എം എം സെൻ്ററിലെ കനറാ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ചീഫ് മാനേജർ വി.ജ്ഞാനവേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ഇടപാടുകാരും ചേർന്ന് ആഘോഷിച്ചു. സ്ഥാപകൻ അമ്മേം ബാൾ സുബ്ബറാവ് പൈയുടെ ഫോട്ടോയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും ദീപം തെളിയിക്കുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ ബാങ്ക് ചീഫ് മാനേജർ വി.ജ്നാനവേലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മാനേജർ ഒ.അമൃതരാജ്, ബോംബെ ഹോട്ടൽ ഉടമ കെ.പി ബാലകൃഷ്ണപൊതുവാൾ, എം. മൊയ്തു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: