കണ്ണൂർ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനം; എൻ.ക്യൂ.എ.എസ് അംഗീകാരം നേടിയെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ കണ്ണൂരിൽ

കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം . 95.8 ശതമാനം സ്കോറോടെ മാട്ടൂൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എൻ.ക്യൂ.എ.എസ് അംഗീകാരം നേടി . ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 18 ആശുപത്രികൾക്കാണ് എൻ.ക്യൂ.എ.എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് . ഇത്രയേറെ എൻ.ക്യൂ.എ.എസ് അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏക ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ . ആകെ സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് കൂടി എന്‍ക്യൂഎഎസ് അംഗീകാരം കിട്ടിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ. കണ്ണൂര്‍ മാട്ടൂല്‍ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കൊല്ലം ചാത്തന്നൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട് പനങ്ങാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോട്ടയം വാഴൂര്‍ കുടംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കണ്ണൂര്‍ മുണ്ടേരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നീ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്‍ക്യൂഎഎസ് ബഹുമതി നേടിയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: