ബാംഗ്ളുരിൽവിനോദയാത്രയ്ക്ക്പോയ കോളജ് വിദ്യാർഥിനി മയോ കാർഡിറ്റി സ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു

കണ്ണൂർ എസ്.എൻ കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൂത്തുപറമ്പിലെ ആര്യ ശ്രീയാണ് മരിച്ചത്.
കൂടെ പോയ54 വിദ്യാർഥികളെമെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.
ഹൃദയപേശികളിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് മയോ കാർഡിറ്റി സ്രോഗം’കൂടെ യാത്ര
ചെയ്ത 54 വിദ്യാർഥിനികളുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും സാമ്പിളെടുത്ത്ആലപ്പുഴ വൈറോളജിഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലയച്ചിരിക്കുകയാണ്.4 ദിവസത്തെ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ ആര്യ ശ്രീയെ പനിയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: