പണിയായുധങ്ങൾ തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചു

പാനൂർ: ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പറമ്പിൽ കൊത്തുപണിചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പണിയായുധങ്ങൾ തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചു. കൊളവല്ലൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ചേരിക്കൽ കുഴിക്കൽ ഭാഗത്ത് ശ്രീനാരായണ ക്രഷർ ഉടമകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറമ്പിലാണ് സംഭവം. രാവിലെ കൊത്തുപണിക്കായി പറമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ പണിയായുധങ്ങൾ കത്തിനശിക്കുന്നതാണ് തൊഴിലാളികൾ കണ്ടത്. 12 പേരുടെ തൂമ്പയാണ് കത്തിനശിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച ജോലികഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഏതാനുംപേർ പറമ്പിൽ തന്നെ വെച്ച തൂമ്പകളാണ് കത്തിച്ചത്. എസ്.ഐ. പങ്കജാക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊളവല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ലത സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: