“കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ” വാർത്ത തുണയായി…കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവശ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധികനെ ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധികനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഴീക്കോട് എന്റെ ഗ്രാമം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കണ്ണൂർ തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ പേരാവൂർ കൃപ ചാരിറ്റി അഗതിമന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. മുഹമ്മദ്‌ എന്ന 88 വയസ്സുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താനായി “കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ” വഴി വാർത്തയും നൽകിയിരുന്നു. വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ പേരാവൂർ കൃപ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു. 40 വർഷത്തിൽ അധികമായി നാടുമായി ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തത്കാലം അഗതി മന്ദിരത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: