കാലവർഷം അപകടത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി AODA

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശക്തമായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ സൗജന്യ സേവനവുമായി ആംബുലൻസ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ(AODA) രംഗത്ത്.കാലവർഷത്തിൽ അപകടത്തിൽ പെടുന്നവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മേഖല തിരിച്ചു സുസജ്ജരായി ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ. ഏതു സമയവും അപകട സ്ഥലത്തു കുതിച്ചെത്താൻ വിധം ആംബുലൻസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.

മേഖല തിരിച്ച്
ഇരിട്ടി:
9447389872(ഉളിയിൽ)
9496016976(ഇരിട്ടി)
9746667974(മട്ടന്നൂർ)
9447853759(ഇരിക്കൂർ)
9446166594(ഉളിക്കൽ)

തളിപ്പറമ്പ:
9744449555(തളിപ്പറമ്പ)
9447416176(പരിയാരം)
8943310071(കരിമ്പം)
9847791563(പയ്യന്നൂർ)

കണ്ണൂർ:
9400102101(കണ്ണൂർ)
9895343412(സിറ്റി)
9847955594(മുണ്ടേരി)
7994466934(വളപട്ടണം)
9895841324(മാട്ടൂൽ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: