ചാല ശാന്തി ദീപം സ്കൂളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകി

ഏരത്ത് രയരോത്ത് ബന്ധുജനസമിതി ചാല ശാന്തി ദീപം സ്കൂളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക്

സമിതിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഏ.ആർ രാജൻ മാസ്റ്റർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കൈമാറി. പ്രവീൺ പനോന്നേരി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സമിതി പ്രസിഡൻറ് ടി.പ്രകാശ് കുമാർ സെക്രട്ടറി ഏ.ആർ. ജിതേന്ദ്രൻ ഏ.ആർ. സുഷമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: