കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് യു.ഡി.എഫ് ന്

കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഇലക്‌ഷനിൽ യു.ഡി.എഫിലെ താഹിറവിജയിച്ചു

കെ.താഹിറ 11, എം.ഗൗരി 5, ബിജെപി അംഗം കെ.പി. ചന്ദ്രഭാനു ഇലക്‌ഷൻ ബഹിഷ്ക്കരിച്ചു.

വാർത്തകൾ ഏറ്റവുമാദ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal
Facebook https://facebook.com/kannurvarthakaldotin

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: