സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ടാങ്കറുകളുടെ യാത്ര

പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയതോടെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമംലംഘിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയ ടാങ്കർലോറികൾക്ക് പിടിവീണു. രണ്ടുദിവസത്തിനകം 312 വാഹനങ്ങളാണ് പോലീസ് പരിശോധിച്ചത്. 38750 രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കി.

ടാങ്കർലോറി അപകടങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് പരിധിയിലെ ദേശീയപാതയിലാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

കണ്ണപുരം, വളപട്ടണം, കണ്ണൂർ ട്രാഫിക്, കണ്ണൂർ ടൗൺ, എടക്കാട്, ധർമടം, തലശ്ശേരി, ന്യൂമാഹി എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറികളാണ് പരിശോധിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: