കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 19 പേർക്ക് കോവിഡ്; കണ്ണൂരിൽ 10 പേർക്ക്

കേരളത്തിൽ 19 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ 10 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 9 പേരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്. പാലക്കാട് 4 പേർക്കും കാസർഗോഡ് 3 പേർക്കും മലപ്പുറം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ന് 16 പേർ രോഗ വിമുക്തി നേടി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: