കക്കാട് നിന്നും കണ്ണൂരേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡ് അടച്ചു; താണയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര, വ്യാപക പരിശോധന, കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ഇന്ന്

{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"5C8230A5-B751-45CF-A4CE-29C633970989_1587442452963","total_editor_time":120,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"5C8230A5-B751-45CF-A4CE-29C633970989_1587442452865","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":853,"layers_used":0,"width":1280,"subsource":"done_button"}

കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് ഐ ജി അശോക് യാദവ് അറിയിച്ചു. റോഡുകളിൽ വ്യാപക പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. കക്കാട് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇടറോഡുകൾ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ചടച്ചു. താണ മുതൽ കണ്ണോത്തുംചാൽ വരെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പൊതുവെ നഗരത്തിലും റോഡുകളിലും ആളുകൾ കുറവാണ്. കർശന പരിശോധനക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്നത്. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അനാവശ്യമായി റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. ഐ.ജി അശോക് യാദവിനാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മേൽനോട്ടം. തളിപ്പറമ്പ് നവനീത് ശർമ്മ ഐപിഎസും തലശേരിയിൽ അരവിന്ദ് സുകുമാർ ഐപിഎസിനും ആണ് ചുമതല. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗണിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നും ഐ ജി അറിയിച്ചു. ആശുപത്രി യാത്ര ഏമർജൻസി ഘടത്തിൽ മാത്രം അതും.മാക്സിമം തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം. ബാങ്കിംഗ് സേവനം പരമാവധി ഓൺ ലൈനിൽ ആക്കണം. നിരീക്ഷത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രാദേശിക ഭരണ കുടവും പോലിസും ചേർന്ന പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: