കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (21/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുണ്ടയാട് സ്റ്റേഡിയം, മുണ്ടയാട് പൗള്‍ട്രിഫാം, എളയാവൂര്‍ ബാങ്ക്, ജേണലിസ്റ്റ് കോളനി, എളയാവൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്, എയര്‍ടെല്‍ മുണ്ടയാട്, പന്നിക്കുന്ന്, പി ജെ  ടവര്‍, താര്‍റോഡ്, എടച്ചൊവ്വ, വാണിവിലാസം, ബെല്‍വെയര്‍വില്ല, എന്‍  എസ് പെട്രോള്‍ പമ്പ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചപ്പാരപ്പടവ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മടക്കര, അയ്യോത്ത്, മടക്കര ഡാം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആണ്ടാംകൊവ്വല്‍, തൃപ്പാണിക്കര, മല്ലിയോട്ട് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കതിരൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആച്ചിപ്പൊയില്‍, ആനിക്കാംവയല്‍, വേറ്റുമ്മല്‍, കോങ്ങാറ്റ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ 10 മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോളിന്‍മൂല, ചാപ്പ, സിദ്ദിഖ്പള്ളി, മാവിലാചാല്‍, ഏച്ചൂര്‍ കോളനി, കാനച്ചേരി, കാനച്ചേരിപള്ളി ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുനമ്പ് കടവ്, കോവന്‍തല, പടപ്പക്കരി, അടിച്ചേരി, അഴിച്ചാല്‍, മലപ്പട്ടം, കുപ്പം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 21) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും ഡയനാമോസ് ഗ്രൗണ്ട്, ഇരിക്കൂര്‍ ടൗണ്‍, കമാലിയ, ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: