അഴിക്കൽ പാമ്പാടി ആലിൻകീഴിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കെ. പ്രസന്നൻ നിര്യാതനായി

അഴിക്കൽ പാമ്പാടി ആലിൻകീഴിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കെ. പ്രസന്നൻ (53) നിര്യാതനായി.ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, ഓൾ കേരള ഫിഷ് എക്സ്പോ ടിംങ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം, ദുർഗാംബ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിങ് ബോട്ട് മനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്നി നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു ശവസംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ (22-1-2019) 11 മണിക്ക് അഴിക്കൽ സമുദായ ശശ്നത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: