പേരാവൂരിലെ പൊതുശ്മശാനം ഈ മാസം 25 ന് തുറന്ന് നൽകും

പേരാവൂർ വെള്ളർവള്ളിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പേരാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പൊതുശ്മശാനം (സ്മൃതിതീരം വാതക ശ്മശാനം)ഈ മാസം 25 ന് തുറന്ന് നൽകും.പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ മൂവായിരും രൂപയും പഞ്ചായത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ 3500 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം.55 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: