നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ച് അപരിചിത നംമ്പറിൽ നിന്ന് വീഡിയോകോൾ; യുവതി പരാതി നൽകി

കണ്ണൂർ: അപരിചിത നമ്പറിൽനിന്ന് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ച് വീഡിയോകോൾ ചെയ്തതായി പരാതി. തോട്ടടയ്ക്കടുത്തെ യുവതിയുടെ ഫോണിലാണ് വിളിച്ചത്. രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഫോണിലേക്ക് വിളി വന്നത്. കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച ഏഴുതവണയും വെള്ളിയാഴ്ച 10 തവണയും വിളിവന്നു. സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലും വനിത സെല്ലിലും സൈബർ സെല്ലിലും യുവതി പരാതി നൽകി. ഇന്ത്യൻ നമ്പറിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: