ആന്തൂർ നഗരസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നവർക്കും പിന്താങ്ങാൻ തയ്യാറായവർക്കും വൻ ഭീഷണി നേരിട്ടതായി പ്രതിപക്ഷം

ആന്തൂർ നഗരസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നവർക്കും പിന്താങ്ങാൻ തയ്യാറായവർക്കും വൻ ഭീഷണി നേരിട്ടതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. യു.ഡി.എഫ്. മുഴുവൻ വാർഡുകളിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികളെയും പിന്താങ്ങുന്നവരെയും നിശ്ചയിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച പത്രികകൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ രാവിലെത്തന്നെ പലരും ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് പിന്നാക്കം പോയതായി ആന്തൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വൽസൻ ടെമ്പേരി പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥികളായി ആദ്യം പത്രിക നൽകിയവർക്കും സാക്ഷ്യ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടവർക്കും ഫോണിൽ കൂടി അസഭ്യവർഷവും ഭീഷണിയും ഉണ്ടായതായി ബി.ജെ.പി. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ. രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: