അഴീക്കോട് ,പുന്നക്കപ്പാറയിൽ ചോട വീട്ടിൽ നാണി നിര്യാതയായി.

അഴീക്കോട് ,പുന്നക്കപ്പാറയിൽ ചോട വീട്ടിൽ നാണി 90 വയസ്സ് നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ കുന്നുമ്മൽ വളപ്പിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ.. മരുമക്കൾ. പരേതരായ സാവിത്രി, ബാലൻ, പപ്പൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ജാനകി.. ശവസംസ്കാരം. കോഴക്കീൽ ശ്മശാനത്തിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: