പാപ്പിനിശ്ശേരി റയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രയിൻ തട്ടി മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കല്ല്യാശ്ശേരി സെൽട്രൽ സ്വദേശി എളമ്പിലാൻ നല്ലക്കണ്ടി ദേവി (55) ആണ് മരിച്ചത്.  ഭർത്താവ് ഇ എൻ രാജൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: