കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ പ്രൊഫ: സി വി ബാലകൃഷ്ണനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാണാതായ പ്രൊഫ: സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ  മൃതദേഹം മാട്ടൂൽ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ലഭിച്ചു. മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: