പുന്നപ്ര–വയലാർ വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം വാർഷിക വാരാചരണത്തിന‌് തുടക്കമായി.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന അധ്യായവും തൊഴിലാളിവർഗ മുന്നേറ്റത്തിലെ വീരേതിഹാസവുമായ പുന്നപ്ര–വയലാർ വിപ്ലവ പോരാട്ടത്തിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം വാർഷിക

വാരാചരണത്തിന‌് ശനിയാഴ‌്ച തുടക്കം. ദിനാചരണത്തിന‌് തുടക്കംക്കുറിച്ച‌് സി എച്ച് കണാരൻ ദിനമായ ശനിയാഴ‌്ച വലിയ ചുടുകാട്ടിലും പുന്നപ്ര രക്തസാക്ഷി നഗറിലും ചെങ്കൊടി ഉയരും. സമരകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ, ചേർത്തല താലൂക്കുകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും പതാക ഉയരും. സിപിഐ എം, സിപിഐ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ‌് വാരാചരണം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: