സംഘർഷ സാധ്യത; നടയടക്കുംവരെ ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ

ശബരിമല: സംഘര്ഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി. ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ

ഏഴിടത്താണ് നിരോധനാജ്ഞ. ശബരിമല നട അടയ്ക്കുന്നതുവരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പി.ബി. നൂഹ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, സന്നിധാനം, ഇലവുങ്കല്, ളാഹ, പ്ലാപ്പള്ളി, തുലാപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, സന്നിധാനം, ഇലവുങ്കല് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സംഘർഷങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് നിരോധനാജ്ഞ ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നടപടി. നിരോധനാജ്ഞ മൂലം സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തര്ക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: