സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻ പരീക്ഷ 20 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: യു.പി.എസ്.സി നടത്തുന്ന 2019 ലെ സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻ പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 20,21,22,28,29 തിയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് ഗവ. വിമൻസ് കോളേജിൽ നടക്കും.രാവിലെ ഒൻപതുമണി മുതലും ഉച്ചയ്‌ക്കുശേഷം രണ്ടു മുതലുമാണ് പരീക്ഷ. യു.പി.എസ്.സി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡും അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ അസ്സലും പരീക്ഷാർത്ഥികൾ ഹാജരാക്കണം. പരീക്ഷ സമയം തുടങ്ങുന്നതിന് പത്തു മിനിറ്റു മുൻപ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തവരെ പരീക്ഷ എഴുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ഡിജിറ്റൽ/ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളോ മറ്റു വിവര സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളോ അനുവദിക്കില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: