നിര്യാതയായി.

  20-09-2017
 നിര്യാതയായി
.

ഇരിണാവ്  റോഡിനു സമീപം ഹേമന്ദം ഹൗസിലെ ഇരിണാവ് യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക പി.വി. ഹേമലത (46) നിര്യാതയായി.
സംസ്കാരം നാളെ 21-09-2017(വ്യാഴം) രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഇരിണാവ് സമുദായ ശ്മശാനം.

ഭർത്താവ്: കെ.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.
മക്കൾ: അഖിൽ, അതുൽ.
സഹോദരങ്ങൾ: സുരേഷ്, സുനിത

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: