സാലറി ചലഞ്ച് ; 132 കോടിയുടെ ചെക്ക് സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറി കെഎസ്‌ഇബി

സാലറി ചലഞ്ച് വഴി പിരിച്ച തുക കെഎസ്‌ഇബി സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മന്ത്രി എം.എം. മണി 132 കോടിയുടെ ചെക്ക് നല്‍കി. കെഎസ്‌ഇബി 181 കോടി രൂപയാണ് ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് മന്ത്രി എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരില്‍നിന്ന് പിരിച്ചത് 136 കോടി തുക വകമാറ്റിയത് തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: