ഷീല ദീക്ഷിദ് അന്തരിച്ചു

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഷീലാ ദീക്ഷിത് അന്തരിച്ചു.81 വയസ്സായിരുന്നു.15 വർഷം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഡൽഹി പിസിസി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.കരള ഗവർണറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: