തളിപ്പറമ്പ്-കുർഗ് റോഡിൽ മരം വീണു ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

മണക്കടവ് : തളിപ്പറമ്പ- കുർഗ് റോഡിൽ മരം വീണു മണിക്കൂറിലേറെ ഗതാഗതം താറുമാരാമായി.കാർത്തികപുരത്തു നിന്നും മണക്കടവ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. കനത്ത മഴയും മണ്ണ് ഇടിച്ചിലും കാരണമാണ് മരം വീണത് നാടുകാർ ചേർന്നു ഏറെ പണി പെട്ട് മരം മുറിച്ചു മാറ്റി ഗതാഗതം സാധാരണ ഗതിയിൽ ആക്കി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: