ഇറിഗേഷൻ കാരുടെ അനാസ്ഥ കായച്ചിറ റോഡ് യാത്ര ദുരിതം

കണ്ണാടി പറമ്പ് :പള്ളിപ്പറമ്പ് ദാലിൽ എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലേക് പോകുന്ന കായച്ചിറ(ചേലേരി ജുമഹ മസ്ജിദ്ന്) സമീപത് ഉള്ള റോഡ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഇ അവസ്ഥയിൽ രാത്രി യാത്ര ചെയുന്ന ആളുകളും പരിജയം ഇല്ലാത്ത ആളുകളും പലതവണ ആയി വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പെടുന്നു അപകടം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയായ തുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വാഴ നട്ടു റോഡ് ഗതാഗതം നിരോധിചിക്കുകയാണ് കനാലിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നീണ്ടു പോകുന്നത് എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞത് ഇറിഗേഷന്റെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയ വെള്ളം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് റോഡ് പൊട്ടി പൊളിയാൻ കാരണംഇതിനൊരു പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: