കോവിഡ് വാക്സിൻ പ്രവാസികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ജിസിസി കെഎംസിസി….!!

 

കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ജിസിസിയിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള പ്രവാസി കൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ജിസിസി കെഎംസിസി വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മറ്റി വാർത്താ കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു…..
നിലവിൽ ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്നു തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സർക്കാർ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിൽ പ്രവാസികളെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന്
ജിസിസി കെഎംസിസി വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ്‌ *ഷഹബാസ് തങ്ങൾ*(ഖത്തർ)
സെക്രെട്ടറി *ഇല്യാസ് പുന്നക്കൽ* (ബഹറൈൻ) എന്നിവർ വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു….!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: