കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ പുഴ സംരക്ഷണ വിളംബര ജാഥ നടത്തി

കൊളച്ചേരി: കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ പുഴ സംരക്ഷണ വിളംബര ജാഥ നടത്തി.കീലത്ത് കടവിൽ നടന്ന വിളംബര ജാഥ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ. താഹിറ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. അക്ഷര കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കൺവീനർ പി.വി.വത്സൻ മാസ്റ്റർ നേതൃത്ത്വം നൽകിയ വിളംബര ജാഥയിൽ ,കമ്പിൽ മാപ്പിഉ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ സ്കൗട്ട് വിഭാഗം, അക്ഷര കോളേജ് പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് സിക്രട്ടറി സിറിൽ ജെറോം, അസി.സിക്രട്ടറി വിജയരാണ്ട് നിഷ.എം., ലബീബ് മാസ്റ്റർ ,കോമളവല്ലി ,സംസാരിച്ചു.കീലത്ത് കടവിൽ നിന്നാരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥ, പന്ന്യങ്കണ്ടിക്കടവ് വഴി നണിയൂർ കടവിൽ സമാപിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: