ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ; വ്യാജലോട്ടറിക്ക് താഴ്

വ്യാജലോട്ടറി തടയുന്നതിനും ലോട്ടറികളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതുമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് നിരവധി ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ. മൈക്രോ പ്രിന്റിംഗ്, ഗില്ലോച്ച് പാറ്റേൺ, അദൃശ്യമായ എഴുത്ത്, ത്രിമാനദൃശ്യം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ലോട്ടറി ചൂഷകർക്ക് വെല്ലുവിളിയായി. ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ കളർ ഫോട്ടോകോപ്പി, സ്‌കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി, പ്രിന്റ് മുതലായവയെടുത്ത് വ്യാജ ടിക്കറ്റ് നൽകി ഏജന്റുമാരെയും വിൽപ്പനക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ച് സമ്മാനത്തുക കൈക്കലാക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്ക് ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തിരിച്ചടിയാണ്. 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് സി-ഡിറ്റുമായി ചേർന്ന് ആറ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ടിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോട്ടറി വകുപ്പിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. ബാക്കി നാല് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ഒറിജിനലാണോ വ്യാജമാണോ എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏജന്റുമാർക്കും അനായാസേന തിരിച്ചറിയാം.

ജില്ലയിൽ 2018-19 വർഷത്തിൽ 303.41 കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വിറ്റുവരവ്. 2016-17 വർഷത്തിൽ 281.59 കോടിയും 2017-18 വർഷത്തിൽ 352.25 കോടിയുമാണ് വിറ്റുവരവ്.

ജില്ലയിൽ 3.72 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായമാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളവർക്ക് നൽകിയത്. കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കുകളിലായി 4,335 പേരാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളത്. 2017 മുതൽ 2019 വരെ 35 പേർക്ക് വിവാഹധനസാഹായമായി 175000 രൂപ നൽകി. 20 പേർക്ക് പ്രസവശുശ്രൂഷക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 55 പേർക്ക് 26.50 ലക്ഷം രൂപ മരണാനന്തര സഹായമായി നൽകി. 

നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നവകേരള ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ജില്ലയിൽ 58.04 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത്. 1,04,020 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. ജില്ലയിൽ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ കാൻസർ, വൃക്കരോഗം, ഹൃദ്രോഗം, മസ്തിഷ്‌ക രോഗം എന്നിവ ബാധിച്ച സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന 13,547 പേർക്ക് 151.08 കോടി രൂപയാണ് ധനസഹായമായി നൽകിയത്. 23 പേർക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം വിതരണം ചെയ്തു. 

ഇതിനു പുറമെ അടിമുടി മാറ്റങ്ങളാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് സംബന്ധമായ ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച റീജിയണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. എല്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെർച്വൽ ഐടി കാഡർ രൂപീകരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: