പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫർണ്ണിച്ചറും, സൈക്കിൾ വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ്: പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫർണ്ണിച്ചറും, സൈക്കിൾ വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ആനക്കീൽ ചന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിച്ചു. മുറിയാത്തോടു കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് പി.ഷീജ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ സൽമ തോമസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ വി.വി.ചന്ദ്രൻ, സി.എം.ലളിത, വി.ഷീമ, മെമ്പർമാരായ എൻ. ജോയി, കെ .ഖദീജ, വി.വി.ശശി, പഞ്ചായത്ത് സിക്രട്ടരി ടി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ , എസ്.സി. പ്രമോട്ടർ പ്രദിപൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: